Meaning of the Sanskrit Word: sevane

  sevane—service.    Madhya 10.56
  sevane—in service    Antya 20.59

Compound Sanskrit Words Containing: sevane

  anghri-sevane—in service of the lotus feet.    Madhya 22.130
  karena sevane—serves    Antya 13.99
  karyachena sevane—had rendered service    Madhya 16.221