Meaning of the Sanskrit Word: sayi

Compound Sanskrit Words Containing: sayi

  srila-garbha-uda-sayi—Garbhodakasayi Visnu    Adi 1.10, Adi 5.93
  dugdha-abdhi-sayi—Ksirodakasayi Visnu    Adi 1.11, Adi 5.109
  garbha-uda-sayi—Garbhodakasayi Visnu, who lies in the Garbhodaka Ocean of the universe    Adi 1.7, Adi 5.7
  jala-sayi—lying in the water    Adi 2.50, Adi 3.70
  ksira-udaka-sayi—Ksirodakasayi Visnu    Adi 2.49, Adi 2.51
  ksiroda-sayi—Ksirodakasayi Visnu    Adi 2.110, Adi 2.114
  karana-toya-sayi—Karanodakasayi Visnu, who lies in the Causal Ocean    Adi 1.7, Adi 5.7
  payah-abdhi-sayi—Ksirodakasayi Visnu, who lies in the ocean of milk    Adi 1.7, Adi 5.7
  sesa-sayi—for seeing Sesasayi    Madhya 18.64
  sesa-sayi-lila—the pastimes of Sesasayi Visnu    Madhya 14.89
  garbha-udaka-sayi—Garbhodakasayi Visnu    Adi 2.51
  garbha-udaka-sayi—Lord Garbhodakasayi Visnu    Madhya 20.292
  garbha-udaka-sayi-dvara—by Lord Garbhodakasayi Visnu    Madhya 20.303
  ksira-uda-sayi—one who lies in the ocean of milk    Adi 5.76
  ksira-udaka-sayi—Lord Visnu who lies down in the ocean of milk    Madhya 20.295
  ksiroda-sayi avatara—an incarnation of Lord Visnu lying in the ocean of milk    Adi 5.130
  karana-abdhi-sayi—Karanabdhisayi    Madhya 20.268
  karana-abdhi-sayi—Lord Maha-Visnu, lying on the Causal Ocean    Madhya 20.282