Meaning of the Sanskrit Word: savitrim

  savitrim—the Gayatri mantra    SB 5.9.5, SB 8.18.14
  savitrim—Savitri    SB 6.18.1

Can't find any compound Sanskrit words containing savitrim.