Meaning of the Sanskrit Word: satajit

  satajit—Satajit    SB 9.23.20-21
  satajit—Satajit    SB 9.24.6-8

Compound Sanskrit Words Containing: satajit

  satajit-pravaram—headed by Satajit    SB 5.15.14-15