Meaning of the Sanskrit Word: sarovara

  sarovara—the lake    Madhya 9.78

Compound Sanskrit Words Containing: sarovara

  sarovara aksaya—a transcendental eternal lake    Madhya 25.271
  sarovara-abhyasam—to the bank of the lake    SB 8.2.23-24
  sumanah-sarovara—to the lake known as Sumanah    Madhya 18.15