Meaning of the Sanskrit Word: sarama

  sarama—Sarama    SB 6.6.24-26

Compound Sanskrit Words Containing: sarama

  sarama-sutah—the children of Sarama.    SB 6.6.24-26