Meaning of the Sanskrit Word: saram

  säram—the essence    SB 3.5.15, SB 4.18.2, SB 4.18.13, SB 6.9.51, NoI 8
  säram—cream    SB 1.2.3, SB 1.3.41
  çaram—an arrow    SB 4.17.15, SB 7.15.42
  säram—essence    SB 1.1.11, SB 7.6.25
  çaram—arrows    SB 7.10.57
  çaram—arrow    SB 7.10.65-66
  çaram—the arrows    SB 7.10.67
  säram—very substantial    SB 4.22.17
  säram—patience    SB 6.11.5
  säram—firmness    SB 9.7.24
  säram—essential    Adi 1.106

Compound Sanskrit Words Containing: saram

  lävaëya-säram—the essence of loveliness    Adi 4.156, Madhya 21.112
  säram säram—the essence of the essence    Madhya 25.145, Madhya 25.145
  açma-säram—is steel-framed    SB 2.3.24
  açma-säram—as hard as iron    Adi 8.25
  håt-säram—power of endurance    SB 7.3.18
  sa-çaram—along with arrows    Bg 1.46
  sarva-vedänta-säram—the best part of all the Vedänta    Madhya 25.146
  säram-ga—realist, like the bees    SB 1.18.7
  tapaù-säram—the essence of all austerities    SB 8.16.60
  vairägya-säram—the entire purport of renunciation    SB 3.5.46