Meaning of the Sanskrit Word: saptamah

  saptamaḥ—the seventh    SB 3.10.19, SB 9.16.24, SB 10.2.4-5
  saptamaḥ—seventh    SB 8.13.1
  saptamaḥ—the seventh one    SB 8.13.2-3

Can't find any compound Sanskrit words containing saptamah.