Meaning of the Sanskrit Word: sankarsana

  saṅkarṣaṇa—Saṅkarṣaṇa.    Adi 1.78, Madhya 20.186, Madhya 20.224, Madhya 20.244
  saṅkarṣaṇa—Lord Saṅkarṣaṇa    Adi 5.24, Adi 5.55, Adi 6.105-106, Madhya 20.255, Madhya 20.260
  saṅkarṣaṇa—of the name Saṅkarṣaṇa    Adi 5.46, Adi 13.75
  saṅkarṣaṇa—from the mouth of Saṅkarṣaṇa    SB 3.11.30
  saṅkarṣaṇa—the expansion named Saṅkarṣaṇa    Adi 5.41
  saṅkarṣaṇa-ākhyam—known as Saṅkarṣaṇa    Adi 1.8, Adi 5.13
  śeṣa-saṅkarṣaṇa—Lord Śeṣa, the incarnation of Saṅkarṣaṇa    Adi 6.78
  śeṣa-saṅkarṣaṇa—Lord Śeṣa Saṅkarṣaṇa    Adi 6.95
  śrī-mahā-saṅkarṣaṇa—the great Lord Mahā-saṅkarṣaṇa    Adi 5.74
  śrī-saṅkarṣaṇa—Lord Saṅkarṣaṇa    Adi 6.89
  śrī-saṅkarṣaṇa—Lord Śrī Saṅkarṣaṇa    Adi 6.112
  śrī-saṅkarṣaṇa—Saṅkarṣaṇa    Madhya 20.265
  mahā-saṅkarṣaṇa—Mahā-saṅkarṣaṇa    Adi 5.42
  mahā-saṅkarṣaṇa—of the name Mahā-saṅkarṣaṇa    Adi 5.45
  mūla-saṅkarṣaṇa—the original Saṅkarṣaṇa    Adi 5.8
  saṅkarṣaṇa nāma—named Saṅkarṣaṇa    Adi 5.48
  saṅkarṣaṇa-icchāya—by the will of Saṅkarṣaṇa    Madhya 20.257
  saṅkarṣaṇa-saṁjñām—known as Saṅkarṣaṇa    SB 5.17.16
  saṅkarṣaṇa-ākhyam—Saṅkarṣaṇa by name    SB 3.26.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z