Meaning of the Sanskrit Word: samyamya

  samyamya—controlling    Bg 3.6, Bg 8.12, SB 4.1.19, SB 8.11.45
  samyamya—keeping under control    Bg 2.61
  samyamya—completely subdued    Bg 6.13-14

Can't find any compound Sanskrit words containing samyamya.