Meaning of the Sanskrit Word: samudyatah

  samudyatah—was preparing    SB 9.9.23-24
  samudyatah—when Saudasa was prepared to do it    SB 9.9.37
  samudyatah—enlivened    SB 8.7.9

Can't find any compound Sanskrit words containing samudyatah.