Meaning of the Sanskrit Word: samsravayam

Compound Sanskrit Words Containing: samsravayam

  samsravayam asa—make them audible    SB 1.3.42