Meaning of the Sanskrit Word: sambhrtaya

  sambhrtaya—endowed with    SB 3.27.21
  sambhrtaya—performed    SB 5.3.6

Can't find any compound Sanskrit words containing sambhrtaya.