Meaning of the Sanskrit Word: sambhasiya

Compound Sanskrit Words Containing: sambhasiya

  prakrti sambhasiya—talking intimately with women.    Antya 2.120