Meaning of the Sanskrit Word: samadhane

  samadhane—accommodation.    Madhya 11.171
  samadhane—distribution.    Madhya 11.174

Compound Sanskrit Words Containing: samadhane

  kariha samadhane—arrange.    Madhya 15.96