Meaning of the Sanskrit Word: sakhyera

  sakhyera—of fraternity    Madhya 9.110
  sakhyera—of the platform of fraternity    Madhya 19.231

Compound Sanskrit Words Containing: sakhyera

  sakhyera guna—the quality of fraternity    Madhya 19.227