Meaning of the Sanskrit Word: sakhye

  sakhye—in friendship    SB 5.19.7, Madhya 22.136
  sakhye—on the platform of fraternity    Madhya 19.222
  sakhye—in the transcendental mellow of friendship    Madhya 23.93

Compound Sanskrit Words Containing: sakhye

  suddha-sakhye—in pure friendship    Adi 4.25