Meaning of the Sanskrit Word: sadhyah

  sadhyah—the Sadhyas    Bg 11.22, SB 6.6.15
  sadhyah—the demigods    SB 6.3.14-15

Compound Sanskrit Words Containing: sadhyah

  sadhyah-ganah—the demigods named the Sadhyas    SB 6.6.7