Meaning of the Sanskrit Word: sadasiva

  sadāśiva—Sadāśiva    Antya 6.61
  śrī-sadāśiva kavirāja—of the name Śrī Sadāśiva Kavirāja    Adi 11.38
  sadāśiva-paṇḍita—of the name Sadāśiva Paṇḍita    Adi 10.34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z