Meaning of the Sanskrit Word: sabhara

  sabhara—of the assembly    Adi 1.82, Adi 2.52, Adi 2.105
  sabhara—of the whole assembly    Adi 2.104

Compound Sanskrit Words Containing: sabhara

  e-sabhara—of this assembly    Adi 1.82
  ta-sabhara—of all of them    Adi 17.132
  tan-sabhara—of all of them    Adi 1.38