Meaning of the Sanskrit Word: sabdera

  śabdera—of the words    Madhya 6.134, Madhya 6.275, Madhya 21.90, Madhya 24.14, Madhya 24.34, Madhya 24.35, Madhya 24.64, Madhya 24.162
  śabdera—of this word    Madhya 24.30
  aṅga-śabdera—of the word aṅga    Adi 3.67
  śabdera artha—the meaning of the word    Madhya 24.71
  cāri śabdera artha—the meanings of these four words    Madhya 24.293
  guṇa śabdera artha—the meaning of the word guṇa    Madhya 24.41
  ittham-bhūta-śabdera artha—the meaning or import of the word ittham-bhūta    Madhya 24.36
  kṛṣṇa-varṇa-śabdera—of the word kṛṣṇa-varṇa    Adi 3.55
  sarva-kānti-śabdera—of the word sarva-kānti    Adi 4.94
  svayam-bhagavān-śabdera—of the word svayaṁ-bhagavān    Adi 2.88
  urukrama-śabdera—of the word urukrama    Madhya 24.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z