Meaning of the Sanskrit Word: rupini

  rūpiṇī—in her transcendental form    SB 2.9.14
  rūpiṇī—featuring.    SB 2.10.32
  rūpiṇī—assuming a beautiful form    SB 3.15.21
  bahu-rūpiṇī—who has many other forms    SB 4.17.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z