Meaning of the Sanskrit Word: ramya

  ramya—beautiful    Antya 15.14

Compound Sanskrit Words Containing: ramya

  ramya-väk—having charming speech    Madhya 23.87-91