Meaning of the Sanskrit Word: ramanande

  rämänande—unto Rämänanda    Madhya 8.49
  rämänande—to Çré Rämänanda Räya    Madhya 8.299
  rämänande—Rämänanda Räya    Antya 14.40

Compound Sanskrit Words Containing: ramanande

  särvabhauma-rämänande—Särvabhauma Bhaööäcärya and Rämänanda Räya    Antya 1.106