Meaning of the Sanskrit Word: ramamanah

  ramamanah—enjoying as it were    SB 2.9.2
  ramamanah—enjoying    SB 4.28.59
  ramamanah—engaged in enjoyment    SB 9.1.25
  ramamanah—enjoying sex    SB 9.14.25
  ramamanah ca—enjoyed life and increased their affection for Krsna    SB 10.11.58

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z