Meaning of the Sanskrit Word: rajanyah

  rajanyah—the ksatriyas    SB 8.5.41, SB 9.7.14
  rajanyah—the royal order    SB 4.23.32
  rajanyah—a ksatriya    SB 5.26.29
  rajanyah—members of the royal family, or ksatriyas    SB 5.26.22

Compound Sanskrit Words Containing: rajanyah

  rajanyah ca—and the ksatriya    SB 7.11.18-20