Meaning of the Sanskrit Word: rahuganah

  rahuganah—King Rahugana    SB 5.10.2, SB 5.10.7
  rahuganah—Rahugana    SB 5.10.5

Compound Sanskrit Words Containing: rahuganah

  rahuganah uvaca—King Rahugana said    SB 5.12.1