Meaning of the Sanskrit Word: rahite

  rahite—to stay    Adi 5.95, Madhya 10.97, Madhya 10.98, Madhya 12.39, Antya 19.63
  rahite—free    SB 7.1.38
  rahite—to keep    Madhya 10.19
  rahite—to remain    Madhya 16.140
  rahite—to stay.    Madhya 19.111
  rahite—to remain there    Madhya 20.285
  rahite—for My stay    Antya 13.65
  rahite—to remain silent    Antya 20.99
  gauḍe rahite—to stay in Bengal    Antya 10.5
  gauḍete rahite—to stay in Bengal    Antya 12.69
  ihāṅ rahite nāri—I cannot stay here    Antya 9.60
  rahite nā pāre—could not stay.    Antya 3.6
  rahite nāri—we cannot stay    Madhya 12.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z