Meaning of the Sanskrit Word: raghava

  räghava—Räghava Paëòita    Adi 10.26, Madhya 12.157, Antya 6.76, Antya 6.112, Antya 6.114, Antya 6.120, Antya 6.152, Antya 10.55, Antya 10.139
  räghava—Räghava    Madhya 13.42, Antya 4.108-110, Antya 7.73-74
  räghava—descendant of King Raghu    Madhya 7.96
  räghava—O descendant of Raghu    Madhya 9.13

Compound Sanskrit Words Containing: raghava

  räghava-paëòita—Räghava Paëòita    Madhya 10.84, Madhya 16.204, Antya 6.148, Antya 10.13
  räghava paëòita—Räghava Paëòita    Madhya 11.89, Madhya 13.37, Madhya 16.16-17
  räghava dämodara—Räghava and Dämodara.    Antya 7.68
  räghava paëòita—of the name Räghava Paëòita    Adi 10.24
  räghava paëòita—the great scholar named Räghava paëòita    Antya 6.71
  räghava paëòite—unto Räghava Paëòita    Madhya 15.68
  räghava-bhavane—in the house of Räghava    Antya 2.34-35
  räghava-mandire—at the temple of Räghava Paëòita    Antya 6.101
  räghava-paëòita cale—Räghava Paëòita was going    Antya 12.12
  räghava-paëòita sane—with Räghava Paëòita    Madhya 14.81
  räghava-paëòita-dvärä—through Räghava paëòita    Antya 6.127
  räghava-paëòitera—of Räghava Paëòita    Antya 20.117
  räghava-päça dilä—delivered to Räghava Paëòita    Antya 6.152
  räghava-sahite—with Räghava Paëòita    Antya 6.145
  räghava-öhäkurera—of Räghava Paëòita    Antya 6.111