Meaning of the Sanskrit Word: raghava

  rāghava—Rāghava Paṇḍita    Adi 10.26, Madhya 12.157, Antya 6.76, Antya 6.112, Antya 6.114, Antya 6.120, Antya 6.152, Antya 10.55, Antya 10.139
  rāghava—Rāghava    Madhya 13.42, Antya 4.108-110, Antya 7.73-74
  rāghava—descendant of King Raghu    Madhya 7.96
  rāghava—O descendant of Raghu    Madhya 9.13
  rāghava-paṇḍita—Rāghava Paṇḍita    Madhya 10.84, Madhya 16.204, Antya 6.148, Antya 10.13
  rāghava paṇḍita—Rāghava Paṇḍita    Madhya 11.89, Madhya 13.37, Madhya 16.16-17
  rāghava dāmodara—Rāghava and Dāmodara.    Antya 7.68
  rāghava paṇḍita—of the name Rāghava Paṇḍita    Adi 10.24
  rāghava paṇḍita—the great scholar named Rāghava paṇḍita    Antya 6.71
  rāghava paṇḍite—unto Rāghava Paṇḍita    Madhya 15.68
  rāghava-bhavane—in the house of Rāghava    Antya 2.34-35
  rāghava-mandire—at the temple of Rāghava Paṇḍita    Antya 6.101
  rāghava-paṇḍita cale—Rāghava Paṇḍita was going    Antya 12.12
  rāghava-paṇḍita sane—with Rāghava Paṇḍita    Madhya 14.81
  rāghava-paṇḍita-dvārā—through Rāghava paṇḍita    Antya 6.127
  rāghava-paṇḍitera—of Rāghava Paṇḍita    Antya 20.117
  rāghava-pāśa dilā—delivered to Rāghava Paṇḍita    Antya 6.152
  rāghava-sahite—with Rāghava Paṇḍita    Antya 6.145
  rāghava-ṭhākurera—of Rāghava Paṇḍita    Antya 6.111

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z