Meaning of the Sanskrit Word: putranam

  puträëäm—of the sons    SB 3.7.36, SB 3.14.44-45, SB 4.27.9, SB 5.18.15
  puträëäm—of sons    SB 6.7.28, SB 9.23.32
  puträëäm—of his sons    SB 6.5.23
  puträëäm—sons    SB 9.17.12

Compound Sanskrit Words Containing: putranam

  päëòu-puträëäm—of the sons of Päëòu    Bg 1.3, SB 1.7.12
  bhrätå-puträëäm—of the nephews    SB 3.3.12
  räja-puträëäm—the sons of the King    SB 4.25.1