Meaning of the Sanskrit Word: prstah

  pṛṣṭaḥ—being asked.    SB 2.3.25, SB 3.1.1, SB 3.2.1, SB 3.20.7, SB 4.31.8
  pṛṣṭaḥ—being questioned    SB 3.1.5, SB 3.22.38, SB 7.7.1
  pṛṣṭaḥ—questioned    SB 1.2.5, SB 1.4.13
  pṛṣṭaḥ—asked by    SB 1.6.36, SB 3.1.10
  pṛṣṭaḥ—asked by you    SB 1.18.23
  pṛṣṭaḥ—and asked for    SB 1.19.40
  pṛṣṭaḥ—I am asked    SB 2.9.46
  pṛṣṭaḥ—inquired    SB 2.10.49-50
  pṛṣṭaḥ—as asked    SB 2.10.51
  pṛṣṭaḥ—asked for    SB 3.2.3
  pṛṣṭaḥ—being requested    SB 3.5.17
  pṛṣṭaḥ—when inquired of    SB 3.8.7
  pṛṣṭaḥ—was asked    SB 3.33.36
  pṛṣṭaḥ—when he was requested    SB 8.16.24
  pṛṣṭaḥ—having been asked    SB 9.1.6
  pṛṣṭaḥ—being inquired from    SB 10.12.44
  pṛṣṭāḥ—inquired    SB 3.10.2
  pṛṣṭaḥ aham—I was asked    SB 4.12.44

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z