Meaning of the Sanskrit Word: priyasya

  priyasya—of the dear    SB 1.8.32
  priyasya—very dear    SB 4.30.38
  priyasya—of the dearmost    SB 7.9.18
  priyasya—who is very dear to Krsna    Madhya 22.144

Can't find any compound Sanskrit words containing priyasya.