Meaning of the Sanskrit Word: prayuktah

  prayuktah—impelled    Bg 3.36
  prayuktah—applied    SB 4.18.3
  prayuktah—used    SB 6.10.28

Compound Sanskrit Words Containing: prayuktah

  isa-prayuktah—being engaged by the Supreme Personality of Godhead    SB 6.8.26