Meaning of the Sanskrit Word: prayati

  prayati—goes    Bg 8.5
  prayati—leaves    Bg 8.13
  prayati—does reach    SB 2.2.24
  prayati—achieved.    Madhya 8.1

Compound Sanskrit Words Containing: prayati

  na prayati—does not become.    Madhya 19.165