Meaning of the Sanskrit Word: prayasah

  prayasah—almost always    SB 2.6.6, SB 8.7.44, SB 10.1.67, Madhya 8.67
  prayasah—generally    SB 1.13.28, SB 1.18.50, SB 6.17.8
  prayasah—endeavor    SB 7.6.4, SB 7.9.42
  prayasah—overendeavouring    NoI 2
  prayasah—endeavors    SB 6.10.28
  prayasah—almost    SB 4.31.6

Compound Sanskrit Words Containing: prayasah

  ati-prayasah—difficult endeavor    SB 7.7.38