Meaning of the Sanskrit Word: prayage

  prayage—to Prayaga    Madhya 17.149, Madhya 17.151, Madhya 18.143, Madhya 18.146, Madhya 19.43, Madhya 19.120, Madhya 19.135, Madhya 20.216, Antya 1.88, Antya 7.120
  prayage—in Prayaga    Madhya 23.102, Antya 1.52
  prayage—in Allahabad    Madhya 1.241

Compound Sanskrit Words Containing: prayage

  prayage calaiba—I shall again take Him to Prayaga    Madhya 19.111
  prayage milila—met Me at Prayaga    Madhya 20.66
  prayage prayana—departure for Prayaga.    Madhya 18.214
  prayage yana—going to Prayaga    Madhya 19.112
  prayage aila—went to Prayaga    Madhya 19.113
  prayage asiya—coming to Prayaga    Madhya 25.210