Meaning of the Sanskrit Word: pravyathitam

  pravyathitam—perturbed    Bg 11.20, Bg 11.45

Can't find any compound Sanskrit words containing pravyathitam.