Meaning of the Sanskrit Word: pravyathita

  pravyathita—perturbed    Bg 11.24

Can't find any compound Sanskrit words containing pravyathita.