Meaning of the Sanskrit Word: pravrtta

  pravrtta—being engaged in    SB 1.10.3
  pravrtta—produced    SB 5.7.12
  pravrtta—was begun    SB 1.4.3
  pravrtta—began to flow    SB 1.5.28
  pravrtta—being emanated    SB 5.24.17

Compound Sanskrit Words Containing: pravrtta

  pravrtta-akhyam—known as material attachment    SB 7.15.48-49