Meaning of the Sanskrit Word: pravartakah

  pravartakah—an inaugurator.    Madhya 20.1
  pravartakah—named pravartaka.    Antya 1.135

Compound Sanskrit Words Containing: pravartakah

  ayuh-veda-pravartakah—the inaugurator of medical science, Ayur Veda    SB 9.17.4