Meaning of the Sanskrit Word: praudha

  praudha—matured    Adi 4.49
  praudha—full    Madhya 6.74
  praudha—deep    Madhya 22.66

Compound Sanskrit Words Containing: praudha

  praudha-anandah—mature bliss    Madhya 23.95-98