Meaning of the Sanskrit Word: pratyutthana

  pratyutthāna—of rising from one’s seat    SB 4.2.12
  pratyutthāna—by standing from the throne    SB 6.14.15
  pratyutthāna—by standing up    SB 9.4.36
  kare pratyutthāna—stands up    Madhya 14.144

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z