Meaning of the Sanskrit Word: pratiyotsyami

  pratiyotsyami—shall counterattack    Bg 2.4

Can't find any compound Sanskrit words containing pratiyotsyami.