Meaning of the Sanskrit Word: prasveda

  prasveda—perspiration    Madhya 2.72, Madhya 13.104, Antya 10.73
  prasveda—sweat    Antya 14.93

Can't find any compound Sanskrit words containing prasveda.