Meaning of the Sanskrit Word: prasavisyadhvam

  prasavisyadhvam—be more and more prosperous    Bg 3.10

Can't find any compound Sanskrit words containing prasavisyadhvam.