Meaning of the Sanskrit Word: prasantah

  prasantah—very peaceful (Prahlada Maharaja).    SB 8.19.2
  prasantah—satisfied    SB 3.32.5
  prasantah—very peaceful, situated in Brahman or Bhagavan    SB 5.5.2
  prasantah—extremely peaceful    SB 7.10.19
  prasantah—very peaceful    Madhya 22.82

Can't find any compound Sanskrit words containing prasantah.