Meaning of the Sanskrit Word: prasadaye

  prasadaye—to beg mercy    Bg 11.44
  prasadaye—I am trying to please    SB 6.17.24
  prasadaye—I am begging your mercy.    SB 9.4.9

Can't find any compound Sanskrit words containing prasadaye.