Meaning of the Sanskrit Word: prakrtim

  prakṛtim—nature    Bg 3.33, Bg 9.7, Bg 9.12, Bg 9.13, Bg 13.1-2, Madhya 6.165
  prakṛtim—material nature    Bg 9.8, Bg 13.20, Bg 13.24, SB 3.26.5, SB 3.26.8, SB 3.26.16
  prakṛtim—energy    Bg 7.5, Adi 7.118, Madhya 20.116
  prakṛtim—material energy    SB 3.26.4, SB 3.28.44
  prakṛtim—transcendental form    Bg 4.6
  prakṛtim—my own    Bg 11.51
  prakṛtim—in the material world    SB 1.9.32
  prakṛtim—characteristics    SB 1.9.40
  prakṛtim—unto material nature    SB 1.10.22
  prakṛtim—habits    SB 1.14.5
  prakṛtim—acquired nature or modes of nature    SB 3.5.47
  prakṛtim—material existence    SB 3.25.18
  prakṛtim—prakṛti    SB 3.26.10
  prakṛtim—the material cause    SB 3.32.7
  prakṛtim—situated in spiritual energy    SB 4.22.38
  prakṛtim—matter    SB 4.28.24
  prakṛtim—constitutional position    SB 5.1.19
  prakṛtim—natural position    SB 5.10.7
  prakṛtim—as the source    SB 5.17.16
  prakṛtim gataḥ—came to his senses    SB 6.2.22

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z