Meaning of the Sanskrit Word: prakrtah

  prakrtah—materialistic    Bg 18.28, Madhya 22.74
  prakrtah—mundane    SB 1.11.35
  prakrtah—material    SB 3.10.14
  prakrtah—a person conditioned by material nature    SB 6.17.7
  prakrtah—like an ordinary human being    SB 10.3.46
  prakrtah—of the material energy    SB 3.10.18
  prakrtah—conditioned souls    SB 6.17.8

Can't find any compound Sanskrit words containing prakrtah.