Meaning of the Sanskrit Word: prakrta

  prākṛta—material    Adi 2.36, Adi 7.113, Adi 7.115, Adi 7.125, Madhya 6.145-146, Madhya 6.150, Madhya 8.215, Madhya 9.191, Madhya 20.255, Madhya 23.20 (and more...)
  prākṛta—mundane    Madhya 6.141, Madhya 6.145-146
  prakṛta—made    SB 4.7.4
  prākṛta—in the matter of material nature    SB 2.10.46
  prākṛta—of matter    Madhya 9.194
  prākṛta prapañca—the material cosmic manifestation    Madhya 25.112
  prākṛta-aprākṛta—material and spiritual    Madhya 21.17
  prākṛta-buddhi—conception as material    Antya 4.173
  prākṛta-indriya—by the dull senses made of matter    Madhya 17.134
  prākṛta-vastute—in material things    Adi 7.127

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z